Båtresor, gatumat, mopeder och tuktuks. En semester till Thailand är ofta väldigt aktiv och fylld med spännande ögonblick. För att kunna njuta till fullo gäller det att ha reseförsäkringen på plats, för om olyckan eller sjukdomen är framme är det viktigt att man snabbt kan få hjälp och ersättas. För en del resor kan hemförsäkringen räcka, men för andra resor måste du teckna en separat reseförsäkring för att få ett fullgott skydd.

När hemförsäkringen är tillräcklig

Om du ska på en kortare resa så räcker vanligtvis hemförsäkringen till. Här ska vi titta närmare på hur det kan se ut hos ett stort försäkringsbolag:

Gjensidige är Nordens tredje största försäkringsbolag och alla oavsett boendesituation kan teckna en hemförsäkring hos dem. Hemförsäkringen har tre nivåer; Bas, Lagom eller Plus. Med nivåerna Bas och Lagom ingår reseförsäkring i 45 dagar. Med Hemförsäkring Plus så ingår ett reseskydd i 60 dagar och Utökat skydd som bland annat innehåller avbeställningsskydd. För att läsa mer ingående vad som ingår kan du besöka gjensidige.se.

Reseskyddet gäller i hela världen under resans första 45 eller 60 dagar. Reseskyddet gäller för nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och resor som har uppstått på grund av akut sjukdom eller olycksfall på resan. Om händelsen eller någonting hemma leder till att resan måste avbrytas kan resan även ersättas. Även merkostnader för hemresa på grund av terrordåd, krig eller naturkatastrofer ingår.

Tilläggsförsäkringar kan behövas

Gjensidige erbjuder flera tilläggsförsäkringar som kan göra att reseskyddet passar bättre för din resa. Du kan till exempel teckna utökat reseskydd (som ingår i Plus). Då gäller hemförsäkringen under resans första 60 dagar och har extra skydd som avbeställningsskydd, personförsening, bagageförsening, outnyttjad aktivitet och ersättningsresa. Att teckna ett utökat reseskydd kan vara en bra idé om du inte vill utöka hela din hemförsäkring, utan bara ha en bättre reseförsäkring.

För längre och mer äventyrliga resor

Om du ska vara längre än 60 dagar i Thailand och kanske göra lite mer äventyrliga aktiviteter behöver inte hemförsäkringen med tilläggsförsäkring vara tillräcklig. Då kan du behöva teckna en mer specialiserad reseförsäkring som skyddar dig efter hemförsäkringen har slutat gälla. Gjensidige driver även Gouda reseförsäkring som börjar gälla på dag 46 eller 61, när hemförsäkringens reseskydd har slutat gälla. Reseförsäkringen kan även innehålla moment som inte hemförsäkringens reseskydd innehåller, som till exempel en olycksfallsförsäkring samt ett självriskskydd som innebär att försäkringen kan ersätta självrisken du har i din hemförsäkring om något händer under resan.

Tänk på att alla aktiviteter inte täcks av hemförsäkringens reseskydd eller en separat reseförsäkring. Vad som räknas som särskilt riskfyllda aktiviteter beror på vilket försäkringsbolag man har försäkringen hos. Det kan till exempel vara aktiviteter som dykning och bergsklättring. Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter kan du behöva teckna en reseförsäkring som är specifikt utformad för det.

Similar Posts