Frågar du vilka som är världens största länder kan du få olika svar. Varför? I denna artikel utforskar vi de geografiska och demografiska svaren på frågan över vad som definierar världens största länder, både i termer av yta och folkmängd. För resenärer, geografiintresserade och nyfikna själar erbjuder denna genomgång insiktsfulla svar till jordens största hörn.

Vad avgör storleken på världens största länder?

När man diskuterar vilka länder som är störst i världen, kan ”störst” definieras och mätas på flera olika sätt beroende på vilka kriterier som anses vara mest relevanta. Här är några av de vanligaste metoderna för att mäta och rangordna länder efter storlek:

Landyta

Det mest direkta sättet att mäta ett lands storlek är genom dess totala landyta, uttryckt i kvadratkilometer eller kvadratmil. Detta inkluderar allt land inom landets gränser men exkluderar interna vattenkroppar som sjöar och floder. Denna metod är den mest traditionella och ger en tydlig bild av hur stort ett land är geografiskt.

Total yta (inklusive vatten)

En annan metod inkluderar både land och interna vattenkroppar som sjöar, floder och inre havsområden. Detta ger en mer omfattande bild av ett lands totala storlek. För vissa länder, som Kanada med dess många sjöar, kan detta signifikant öka den totala ytan och därför hamna högt upp på listan över världens största länder. Här ligger Ryssland i topp men med landets ca 143 miljoner invånare hamnar de på plats 9 på listan över de världens största länder efter invånare.

Befolkning

Länder med stora befolkningar anses ofta vara stora i socioekonomisk mening.

Storleken på ett land kan också mätas efter dess befolkning. Länder med stora befolkningar anses ofta vara ”stora” i en socioekonomisk eller politisk mening, även om de geografiskt kan vara relativt små. Detta mått reflekterar ett lands demografiska och potentiellt ekonomiska och politiska inflytande.

Ekonomisk storlek (BNP)

Ett lands ekonomiska storlek, ofta mätt i bruttonationalprodukt (BNP), är ett annat sätt att definiera storlek. Detta mått tar hänsyn till värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett land under ett visst år. Ekonomiskt stora länder har ofta betydande inflytande på världsekonomin och internationell handel. Här räknas Luxemburg och Norge till världens största länder enligt BNP.

Militär kapacitet

Militär storlek och kapacitet, inklusive antalet aktiva soldater, storleken på vapenarsenalen och försvarsbudgeten, kan också användas för att mäta ett lands storlek i termer av dess försvarsmakt och geopolitiska inflytande.

Världens största länder efter total yta

Nedan följer en lista över världens största länder efter total yta.

 1. Ryssland – Med en yta på otroliga 17,098,242 kvadratkilometer är Ryssland inte bara det största landet i världen utan också en nation av stor kulturell och naturlig mångfald.
 2. Kanada – Kanada täcker 9,984,670 kvadratkilometer och är känt för sina vidsträckta skogar, sjöar och den vänliga naturen hos dess folk.
 3. Kina – Med en yta på 9,596,961 kvadratkilometer, är Kina ett land där uråldrig kultur möter modern innovation på ett fascinerande sätt.
 4. USA – USA sträcker sig över 9,525,067 kvadratkilometer och är en blandning av kulturer med en imponerande variation av naturlandskap.
 5. Brasilien – Brasilien, som täcker 8,515,767 kvadratkilometer, är hem för Amazonas regnskog och en otrolig biologisk mångfald.
 6. Australien – Med en yta på 7,692,024 kvadratkilometer är Australien det största landet i Oceanien och känt för sina unika vilda djur och natursköna landskap.
 7. Indien – Indien täcker 3,287,263 kvadratkilometer och är rik på historia, kultur och gastronomi, vilket gör det till ett fascinerande resmål.
 8. Argentina – Argentina, med en yta på 2,780,400 kvadratkilometer, erbjuder allt från de vidsträckta pampasgrässlätterna till de dramatiska landskapen i Patagonien.
 9. Kazakstan – Kazakstan sträcker sig över 2,724,900 kvadratkilometer och är ett land med stora öppna ytor, rik historia och en blandning av kulturer.
 10. Algeriet – Som det största landet i Afrika täcker Algeriet 2,381,741 kvadratkilometer och erbjuder en fascinerande mix av kulturer och landskap.

Världens största länder efter folkmängd

När vi vänder oss till folkmängd, förändras listan över världens största länder dramatiskt. Denna dimension av storlek ger en inblick i de samhällen där mänsklig aktivitet koncentreras mest intensivt.

 1. Kina – Med över en miljard invånare fortsätter Kina att vara det mest befolkningstäta landet i världen.
 2. Indien – Indien är snabbt på väg att överta Kina som världens mest befolkningstäta land, med en befolkning som också räknas i miljarder.
 3. USA – Trots sin stora landyta har USA också en betydande befolkning, vilket gör det till det tredje mest befolkningstäta landet.
 4. Indonesien – Som världens största ö-nation, har Indonesien en enorm befolkning fördelad på tusentals öar.
 5. Pakistan – Med sin snabbt växande befolkning är Pakistan ett av de mest befolkningstäta länderna i världen.
 6. Brasilien – Brasilien är inte bara stort till ytan utan också hem för en stor befolkning, den största i Sydamerika.
 7. Nigeria – Nigeria är Afrikas mest befolkningstäta land, med en befolkning som fortsätter att växa snabbt.
 8. Bangladesh – Trots sin relativt lilla landyta har Bangladesh en enorm befolkningstäthet.
 9. Ryssland – Ryssland är unikt eftersom det är det enda landet som rankas högt både i termer av landyta och folkmängd, även om dess befolkningstäthet är låg.
 10. Mexiko – Med en rik kulturell historia och en växande befolkning, avrundar Mexiko listan över världens största länder enligt folkmängd.

På besök i några av världens största länder

Att utforska världens största länder erbjuder en fascinerande inblick i planetens geografiska och demografiska mångfald. Oavsett om det är genom att vandra i Klippiga bergen i Kanada, utforska Kinas livliga städer eller dyka in i Indiens rika kulturarv, finns det en oändlig variation att upptäcka.

Ryssland: Kolossal kulturskatt

Zhivopisny Bridge i Moskva, Ryssland – nr 1 på listan över världens största länder till ytan.

Ryssland, det största landet i världen, sträcker sig över två kontinenter och erbjuder en unik blandning av historia, kultur och naturlig skönhet. Från de glittrande kupolerna i Sankt Petersburg till de avlägsna tundrorna i Sibirien, är Ryssland en nation som fascinerar resenärer med sin mångsidighet. Att utforska Ryssland är att ta del av en historisk resa genom tiden, där varje stad och landskap berättar sin egen unika historia.

Kanada: Vildmarkens oas

Som det näst största landet i världen, är Kanada hem för några av de mest spektakulära naturlandskapen på jorden. Från de mäktiga Klippiga bergen till de glittrande sjöarna i Ontario, erbjuder Kanada en oöverträffad närhet till naturen. Landet är en dröm för utomhusentusiaster, med möjligheter till vandring, skidåkning, kanotpaddling och vildmarksäventyr som finns runt varje hörn.

Kina: Historia och modernism

Yangtzefloden i Wuhan, Kina.

Kina, det tredje största landet i världen, är en fascinerande blandning av gammalt och nytt. Med sin tusenåriga historia och snabba modernisering, erbjuder Kina en unik inblick i mänsklighetens framsteg. Från de kejserliga palatsen i Peking till de futuristiska stadssilhuetterna i Shanghai, är Kina ett land där tradition och innovation möts. Dessutom är den kinesiska landsbygden hem för några av världens mest spektakulära landskap, inklusive den majestätiska Yangtze-floden och det pittoreska landskapet i Guilin.

USA: Blandade kulturer

USA, det fjärde största landet i världen, är en nation byggd på mångfald. Från de pulserande metropolerna på öst- och västkusten till de vidsträckta prärierna i Mellanvästern, erbjuder USA en oändlig variation av upplevelser. Landets nationalparker, som Grand Canyon och Yellowstone, är världsberömda för sin natursköna skönhet och vilda djurliv. USA:s kulturella landskap är lika varierat, med en rik musikscen, en blomstrande matkultur och en levande tradition av konst och litteratur. Besöker du norra kusten i USA – läs våra fyra tips för barnfamiljen i New York.

Brasilien: Ett ekologiskt paradis

Brasilien, det femte största landet i världen, är känt för sin livfulla kultur och sin andlöst vackra natur. Landet är hem för Amazonas regnskog, den största regnskogen på jorden, som är en oersättlig källa till biologisk mångfald. Brasiliens stränder, karnevaler och fotbollskultur är legendariska, men det är dess engagemang för bevarande av den naturliga världen som gör det till ett föredöme för ekologiskt ansvarstagande.

Similar Posts