Intresset för aktiesparande ökar ständigt i Sverige. Det verkar som att många ungdomar har blivit mer medvetna om deras privatekonomi. Samtidigt tenderar skuldsättningen att öka. Hur kan detta vara möjligt?

En anledning är det stora utbudet av låneplattformar. Idag är skuldsättningen endast några klick bort. Det finns nämligen flera låneinstitut som erbjuder lån till personer utan finansiella tillgångar. Dessa lån har dock nästan alltid höga räntor.

Ur ett annat perspektiv har vi kunnat se att ett ökande antal ungdomar har börjat intressera sig för sparande. De använder sig av forum på internet för att lära sig mer om den finansiella sektorn. Detta är en mycket positiv utveckling.

Hela samhället mår bra av att de unga intresserar sig för privatekonomi. Detta skapar nämligen stora möjligheter både för individen och näringslivet. Mer sparkapital på bankerna skapar exempelvis större möjligheter för investeringar.

Detta gör att unga entreprenörer kan låna pengar till deras affärsidéer. Flera mindre privata sparsidor har tagit en större plats på internet i takt med denna utveckling. Många privatpersoner vill dela med sig av deras kunskap.

Vi kan även se en liknande utveckling i andra länder. Det finns thailändska hemsidor som exempelvis Roodee Money som pratar om privatekonomi. Liknande sidor finns också i andra världsdelar.

Det finns med andra ord ingen brist på investeringsinformation. Om man precis har börjat med att spara i aktier kanske man dock bör fokusera på svenska aktier. Vi har tillräckligt med bra företag i Sverige, varav många som har en ljus framtid framför sig. 

Ungdomar som sparar

Konsumtionssamhället har varit ett faktum i Sverige sedan flera decennier tillbaka. Den nya generationen kanske kan förändra detta? De verkar vara medvetna om att sparandet kan leda till stora möjligheter. Men varför har ungdomarna kommit till denna insikt?

  • En anledning kan vara bristen på pensionspengar. Det kanske är fel att benämna det som brist, men de som är födda på 1990-talet och framåt kommer inte kunna leva gott på statens pengar på ålderns höst.
  • Välfärdssektorn kräver mycket pengar och i takt med en åldrande befolkning kommer utgifterna bli stora. Ungdomarna väljer därför att spara privat för att kunna ha en dräglig tillvaro när de blir äldre.
  • En annan anledning är jakten på frihet. Förr i tiden jobbade man hela livet för att sedan kunna njuta som pensionär. Dagens ungdomar verkar dock inte vilja vänta. De ser fördelarna med att leva snålt och jobba mindre.
  • Faktum är att många ungdomar har insett att det går att leva snålt i Sverige och istället spara pengar. Detta land har faktiskt gratis sjukvård och gratis utbildning. Man kan således uppfostra sina barn utan att behöva spara pengar för deras utbildning.
  • I många länder är detta inte ett alternativ. Man måste spara hela livet för att barnen ens ska kunna få ett bra liv.
  • Slutligen bör vi också nämna att många sparar för att kunna leva ut sina ambitioner. Man kanske vill starta ett företag som kräver en initial investering. Det kan också vara så att man sparar till ett hus eller dylikt.

Detta är bara ett urval av de anledningarna som flitigt citeras i media. Konsumtionssamhället lockar oss hela tiden till att köpa saker som vi inte behöver. Välinformerade konsumenter vet dock att sparandet alltid väger tyngre än kortsiktig tillfredsställelse. 

Utvecklingsmöjligheter

Ibland kan det kännas som att skolorna släpar efter i denna utveckling. Vi får sällan lära oss något om sparande i skolan. Elever som studerar ekonomi på gymnasiet får dock en viss inblick i hur det finansiella systemet fungerar.

Samtidigt bör det nämnas att långt ifrån alla studerar ekonomi på gymnasiet. Inom andra samhällsprogram fokuserar man mer på de traditionella skolämnena eller praktisk kunskap om olika yrken.

Dessa elever riskerar att missa viktig kunskap. Som ung vuxen behöver man faktiskt lära sig allt om privatekonomi så snabbt som möjligt, annars riskerar man att missa möjligheterna med sparande. Man löper också större risk av att hamna i skuldsättning, vilket leder oss in på nästa rubrik.

Vem ansvarar för ungdomarnas skulder? 

Även UC pratar om vikten av att lära unga värdet av pengar i tidig ålder. UC bedömer individens möjligheter till att köpa saker på avbetalning och dylikt. De värderar också ett företags möjligheter till att sköta sina betalningar.

Det verkar dock inte finnas något företag eller myndighet som hjälper ungdomarna att inte hamna i skuld. Samhället måste ta ett större ansvar i denna fråga, speciellt när man redan har skapat myndigheter som är ansvariga för att driva in skulder.

Som vi redan har nämnt bör denna fråga redan finnas med på dagordningen i skolorna. Det gäller att fånga upp elevernas intresse redan i ung ålder samt varna för farorna med att inte ta sin privatekonomi på allvar.

Skolorna bör också främja sparandet och berätta om fördelarna som finns med att tänka långsiktigt. I dagsläget verkar det som att ungdomarnas egen nyfikenhet är den enda ingången till en god ekonomi.

Similar Posts